BMW Motorrad jest pierwszym producentem, który oferuje tę opcję wyposażenia jako funkcję montowaną fabrycznie.

Zarówno w przypadku automatycznego, jak i ręcznego uruchomienia, funkcja „inteligentnego połączenia alarmowego” przesyła współrzędne pojazdu bezpośrednio do centrum obsługi telefonicznej zamiast jedynie połączyć kierowcę z lokalnym ośrodkiem koordynacji działań ratunkowych. Dzięki tym danym oprócz lokalizacji wypadku można ustalić kierunek podróży, więc służby ratunkowe mogą szybko dotrzeć do nawet trudnych do zlokalizowania celów, co jest innowacją w branży motocyklowej.

Po poinformowaniu centrum obsługi telefonicznej jego pracownicy próbują nawiązać kontakt z ofiarą. W celu aktywacji łańcucha ratunkowego nie są wymagane inne informacje. Wyjątkowe jak BMW: komunikacja z ofiarą i jej wsparcie odbywa się w języku wybranym przez klienta. Wobec tego odpowiedź na początkowe ważne pytania można uzyskać jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych.

+ Dowiedz się więcej

Informacje o konsekwencjach zderzenia i stanie motocykla są przesyłane za pośrednictwem czujników na motocyklu, więc łatwo rozpoznać wypadek i odróżnić go od typowych w jeździe motocyklem sytuacji. Kierowca może rozpoznać, że uruchomione zostało połączenie alarmowe na podstawie ikony na elektronicznej tablicy przyrządów i sygnału dźwiękowego. System komunikacji w kasku nie jest konieczny do nawiązania połączenia głosowego z centrum obsługi telefonicznej, ponieważ stacjonarny głośnik pojazdu i mikrofon są instalowane na prawym uchwycie kierownicy.

+ Dowiedz się więcej

System „inteligentnego połączenia alarmowego” obsługuje następujące podstawowe scenariusze:

Scenariusz nr 1: aktywacja w wyniku poważnego upadku/uderzenia (np. uderzenie głową przy dużej prędkości)
Połączenie aktywuje się automatycznie, jeśli dojdzie do groźnego upadku lub uderzenia. Nawiązuje się połączenie głosowe z kierowcą, lecz w tym przypadku nie jest ono konieczne. Jeśli doszło do groźnego wypadku, działania służb ratunkowych są od razu inicjowane.
Scenariusz nr 2: automatyczna aktywacja w wyniku słabszego upadku/uderzenia (np. poślizg przedniego koła przy małej prędkości)
W przypadku mniej groźnych wypadków funkcja „inteligentnego połączenia alarmowego” aktywuje się z niewielkim opóźnieniem. Dzięki temu kierowca ma możliwość ręcznego odwołania połączenia alarmowego, jeśli pomoc lub przyjazd służb ratunkowych nie jest konieczna. Jeśli ECALL nie zostanie odwołany, nawiązuje się połączenie głosowe, by ocenić skalę wypadku.
Scenariusz nr 3: aktywacja ręczna w sytuacjach alarmowych
W takim wypadku, na przykład wzywania pomocy dla innych poszkodowanych, połączenie alarmowe aktywuje się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SOS na kierownicy. Nawiązuje się połączenie głosowe. Połączenie głosowe jest wymagane w celu zainicjowania dalszych działań w przypadku aktywacji ręcznej. W tym przypadku ofiara również może zakończyć połączenie alarmowe, naciskając przycisk SOS lub wyłączając silnik. Ręczna aktywacja „inteligentnego połączenia alarmowego” jest możliwa wyłącznie podczas zatrzymania i przy włączonej stacyjce.
W celu aktywacji systemu kierowca nie potrzebuje uruchamiać karty SIM ani nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu użytkowania usługi przesyłu danych. Funkcja „inteligentnego połączenia alarmowego" jest aktywna od początku podróży i gotowa do użycia przez cały czas, aby mogła natychmiast wezwać pomoc w razie wypadku. Oszczędza to cenny czas, który w razie poważnego wypadku może decydować o życiu i śmierci. Liczne przypadki zastosowania systemu ECALL wykazały, że służby ratunkowe docierają do miejsca wypadku o 40 do 50% szybciej dzięki pomocy tego systemu bezpieczeństwa. Możliwe jest wiarygodne rozróżnianie sytuacji niebędących wypadkami dzięki kompleksowemu i inteligentnemu systemowi czujników do wykrywania zderzeń. Dzięki wykorzystaniu roamingu "„inteligentne połączenie alarmowe”" zawsze wykorzystuje najlepszą dostępną sieć, niezależnie od tego, gdzie wydarzył się wypadek. Wtedy przesyłana jest tylko informacja o czasie zdarzenia i lokalizacji motocykla, numerze identyfikacyjnym pojazdu i osobistym języku ojczystym użytkownika. System nie przechowuje innych danych użytkownika. Przykładowo nie stosuje się rozpoznawania prędkości czy ciągłych zapytań o lokalizację.
Aby ustanowić jakość usługi na wymaganym poziomie, inteligentne połączenia alarmowe będą rozlegle testowane na krótko przed uruchomieniem w poszczególnych krajach i będą stopniowo udostępniane.
ECALL jest obecnie dostępny w większości krajów południowej, zachodniej, środkowej i północnej Europy jako wyposażenie opcjonalne (6AC) i stopniowo będzie udostępniane na potrzeby zamówień w kolejnych europejskich krajach. Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.
Z inteligentnych połączeń alarmowych można korzystać w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia (2/2018), Polska, Portugalia, San Marino, Szwecja (9/2017), Szwajcaria, Watykan, Wielka Brytania i Włochy.
Zasięg sieci ECALL wciąż się zwiększa. System inteligentnego połączenia alarmowego będzie stale uzupełniany o kolejne kraje.
+ Dowiedz się więcej

Warunki i polityka prywatności

Get Connecterd
PDF   |   117.82 KB
This is disclaimer text for gpx download files.
Get Disconnected
PDF   |   137.75 KB
This is disclaimer text for gpx download files.

Więcej szczegółowych informacji na temat technologii

spinner