Wysokie standardy, jakie stawiają Państwo w odniesieniu do funkcjonalności naszych produktów i usług, są naszymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z Państwa danymi osobowymi. Naszym celem jest tworzenie i utrzymywanie podstaw zaufania dla relacji biznesowych z naszymi klientami i potencjalnymi klientami. Poufność i integralność Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Będziemy zatem przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane ostrożnie, w określonym celu, zgodnie z Państwa zgodą i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

Polityka prywatności BMW Motorrad opisuje w kolejnych sekcjach, w jaki sposób BMW Polska gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe swoich klientów i zainteresowanych osób.

+ Dowiedz się więcej
Spółki BMW w Polsce

BMW świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem wielu różnych podmiotów. 

Działalność BMW w Polsce koordynuje spółka BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675, Warszawa („BMW Polska”). Wyznacza ona dealerów i przedstawicieli, zapewnia wsparcie drugiego poziomu oraz obsługuje kwestie techniczne, prowadzi stronę internetową bmw-motorrad.pl, konta MyBMW oraz serwis ConnectedRide, a także promuje markę BMW. Usługi finansowe świadczone są przez odrębne spółki: BMW Financial Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675, Warszawa („BMW FS”), Alphabet Insurance Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675, Warszawa („BMW Alp Insurance”) oraz Alphabet Polska Fleet Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675, Warszawa („BMW Alp”). Dealerzy, chyba, że zastrzeżono inaczej, są niezależnymi przedsiębiorcami i nie należą do grupy kapitałowej BMW, jednak w swojej działalności posługują się marką BMW na podstawie licencji na sprzedaż i serwis pojazdów BMW. Spółki BMW AG oraz BMW Vertriebs GmbH są spółkami-matkami grupy kapitałowej BMW i zapewniają większość infrastruktury informatycznej w wymienionych wyżej spółkach. Dealerzy świadczą usługi na rzecz klientów oraz zapewniają wsparcie trzeciego poziomu w kwestiach technicznych. Spółka BMW Polska jest odpowiedzialna za Państwa dane, które otrzymuje bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem strony internetowej bmw-motorrad.pl konta MyBMW, serwisu ConnectedRide oraz w związku z udzielaniem wszelkiego rodzaju wsparcia drugiego poziomu i kwestiami technicznymi. Jest także administratorem takich danych. BMW FS jest administratorem danych, które są używane w celu przyznania i udostępnienia Państwu środków finansowych. BMW Alp oraz BMW Alp Insurance są administratorami danych wykorzystywanych w celu zapewnienia klientom korporacyjnym usług zarządzania flotą oraz ubezpieczenia. Dealerzy są administratorami danych w odniesieniu do danych o Państwu udzielonych przez Państwa oraz przez BMW Polska w związku z dokonanymi przez Państwa zakupami oraz złożonymi zapytaniami serwisowymi. BMW AG jest zasadniczo usługodawcą lub podmiotem przetwarzającym w stosunku do podmiotów wymienionych powyżej. Jednakże, BMW AG jest też administratorem danych w odniesieniu do danych otrzymanych w związku z korzystaniem z BMW Motorrad Connected App, a także współadministratorem danych w odniesieniu do technicznego zabezpieczenia usług ConnectedRide. Wszyscy wymienieni powyżej administratorzy danych dołożą odpowiednich starań, by wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych przez administratorów innych niż wymienieni powyżej były kierowane do właściwego administratora w celu udzielenia odpowiedzi. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje niektóre sposoby wykorzystania Państwa danych przez Dealerów, jednak Dealerzy mogą gromadzić inne dane na Państwa temat i posiadać własną politykę prywatności określającą sposób wykorzystania danych, z którą powinni się Państwo zapoznać. W sprawie wszelkich tego typu zmian lub pytań dotyczących sposobów wykorzystania Państwa danych przez Dealera należy kontaktować się bezpośrednio z Dealerem. Używane w niniejszej Polityce Prywatności słowo „my” oznacza BMW Polska oraz BMW AG, natomiast nie obejmuje Dealerów. Dane kontaktowe każdego z wyżej wymienionych administratorów danych oraz znajdują się  tutaj.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Spółki BMW w Polsce przetwarzają Państwa dane osobowe między innymi w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem naszej strony internetowej bmw-motorrad.pl przez nasze infolinie dla klientów w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.
 • Jeżeli kupują Państwo bezpośrednio u nas usługi (np. BMW ConnectedRide,).
 • Jeżeli proszą Państwo o informacje o naszych produktach i usługach (np. dostarczenie broszur lub cenników).
 • Jeżeli odpowiedzą Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na jednej z naszych stron internetowych.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez autoryzowanych dealerów lub osoby trzecie.
 • Jeżeli dane Państwa pojazdu (w tym numer identyfikacji pojazdu VIN) zostaną przekazane do BMW AG podczas serwisowania lub naprawy Państwa pojazdu, np. u autoryzowanych dealerów.
 • Jeżeli pozostałe spółki z grupy kapitałowej BMW lub kontrahenci przekażą nam Państwa dane osobowe, gdy jest to dopuszczalne.
 • Jeżeli otrzymamy Państwa dane osobowe z innych źródeł (np. od partnerów podczas imprez).


Jeżeli udzielą nam Państwo danych w imieniu innej osoby, zobowiązani są Państwo zapewnić, by przed udostępnieniem swoich danych osoba ta otrzymała niniejszą politykę prywatności. Osoby w wieku poniżej 18 lat prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych swoich danych, o ile nie posiadają stosownej zgody rodzica lub opiekuna.

Prosimy o pomoc w aktualizacji Państwa danych przez informowanie nas o wszelkich zmianach danych do kontaktu lub preferencji.

Jakie dane mogą być gromadzone na Państwa temat

Poprzez różnego rodzaju serwisy i kanały kontaktu, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, mogą być gromadzone następujące rodzaje danych na Państwa temat:

 • Dane kontaktowe ► imię i nazwisko, tytuł, inicjały, adres, numery telefonu, adres e-mail.
 • Personalia ► data urodzenia, stan cywilny, członkowie rodziny, prawo jazdy (kategoria), zawód, jazda próbna, hobby, preferowana metoda płatności, preferowany kanał kontaktu, VIN, nazwa spółki.
 • Zainteresowania ► dane, które podają Państwo na temat swoich zainteresowań, w tym rodzaj pojazdów, które Państwa interesują.
 • Korzystanie  ze stron internetowych i wiadomości ► sposób, w jaki korzystają Państwo  z naszych stron internetowych (w tym o początku i końcu korzystania), oznaczenia identyfikujące urządzenie lub system informatyczny, z którego Państwo korzystają oraz czy otwierają Państwo nasze wiadomości lub przekazują je dalej, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz z użyciem innych technologii śledzenia (nasza polityka cookies, która znajduje się  tutaj, zawiera szczegóły w tym zakresie).
 • Dane serwisowe i sprzedażowe ► dane dotyczące zakupów, w tym preferowanego dealera, numeru identyfikacyjnego klienta oraz numeru umowy, wsparcia i serwisu, w tym skarg i reklamacji.                                 
 • Dane o historii klienta ► poziom satysfakcji klienta, otrzymane oferty, dane dotyczące zakupu pojazdu, w tym model, konfiguracja, data zakupu, data rejestracji, numer tablic rejestracyjnych, data zamówienia, data dostawy, posiadacz pojazdu, cena z cennika, dane na temat gwarancji, (np. zapytania, porady, odpowiedzialny konsultant ds. sprzedaży, historia serwisowania), historia kampanii / odpowiedzi na kampanie, opcjonalne dane o kliencie lub o posiadanych pojazdach innych producentów np. platforma używanych pojazdów BMW, uczestnictwo w wydarzeniach (lokalizacja, spółka), historia reklamacji, historia serwisowania.
 • Korzystanie z urządzeń i usług ► sposób korzystania przez Państwa z posiadanego urządzenia (mobilnego lub pojazdu) oraz usług oferowanych w urządzeniu.
 • Szczegóły konfiguracji pojazdu ► dane na temat cech oraz aktualnych ustawień Państwa pojazdu (identyfikowane numerem identyfikacyjnym pojazdu).
 • Dane techniczne pojazdu ► dane na temat aktualnej i dotychczasowej pracy silnika i systemów zainstalowanych w pojeździe, poziomu napełnienia zbiornika na paliwo, liczby kilometrów do przejechania na pozostałym paliwie, dane RTTI (dane wejściowe nawigacji), temperatura zewnętrzna, przebieg, średnia prędkość.
 • Dane o lokalizacji pojazdu / urządzenia ► lokalizacja Państwa pojazdu lub urządzenia mobilnego.
Jak mogą być wykorzystane Państwa dane

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, korzystanie z danych osobowych może odbywać się wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych, którą mamy obowiązek wskazać w niniejszej Polityce dla każdego sposobu przetwarzania danych. Wyjaśnienia na temat możliwych podstaw prawnych można znaleźć tutaj. Wraz z informacją na temat sposobu wykorzystania Państwa danych umieszczamy także informację o podstawie prawnej takiego wykorzystania.

Wsparcie klienta i marketing – aby odpowiedzieć na zapytania oraz przedstawić Państwu nowości i oferty ► BMW Polska gromadzi dane obejmujące Dane kontaktowe, Personalia, Zainteresowania, Korzystanie z naszych stron internetowych i wiadomości oraz dane o historii klienta, oraz dane związane z rezerwacją pojazdu za pośrednictwem naszych stron internetowych, jak też korzystania z urządzeń i usług, może także korzystać z danych serwisowych i sprzedażowych. Szczegółów konfiguracji pojazdu oraz danych technicznych pojazdu, które otrzymujemy od Państwa za pośrednictwem strony internetowej bmw-motorrad.pl, kont MyBMW oraz serwisu ConnectedRide lub za pośrednictwem Dealera w celu ustalenia, jakie nowości i oferty mogą najprawdopodobniej Państwa zainteresować, jak również, by skontaktować się z Państwem w sprawie takich ofert, stosując się do Państwa preferencji marketingowych. BMW Polska może przekazywać te dane Dealerom w celu kontynuacji obsługi Państwa zapytań oraz przygotowania dla Państwa bardziej spersonalizowanych ofert. Jeśli udzielą nam Państwo na to zgody, przy użyciu procedury statystycznej stworzymy Państwa indywidualny profil, aby sporządzać oferty dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Jeśli zaakceptowali Państwo komunikację marketingową za pośrednictwem telefonu/komunikatorów, możecie również otrzymywać nasze komunikaty marketingowe w formie powiadomień typu „push” za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych (np. MyBMW).
Podstawa prawna: zgoda, uzasadniony interes [podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]
Uzasadniony interes: to przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu BMW Polska w zakresie przedstawiania informacji zwrotnej na temat ich produktów i usług oraz udzielania wsparcia klientom. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów oraz potencjalnych klientów w stosunku do interesu BMW Polska w zakresie przetwarzania danych osobowych w powyższym celu. Klient może także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania w tym celu. Zgoda marketingowa, w tym dla kanału komunikacji i zastosowania procedury statystycznej, może być w dowolnym czasie wycofana ze skutkiem na przyszłość.

Sprzedaż i serwisowanie pojazdu – w celu sprzedaży, konfiguracji i serwisowania Państwa pojazdu ► W momencie, gdy będą Państwo dokonywać zakupu, serwisowania lub naprawy pojazdu w salonie Dealera, Dealer uzyska od Państwa Dane kontaktowe, Szczegóły konfiguracji pojazdu, Dane techniczne pojazdu, Dane serwisowe i sprzedażowe oraz Dane o historii klienta w ramach takiej sprzedaży, serwisowania lub naprawy, a także zgłaszania reklamacji i przeglądów gwarancyjnych oraz wykorzysta te dane w celu świadczenia zamówionych usług oraz powiadomienia Państwa o sprawach dotyczących Państwa pojazdu. Do tych danych dostęp może mieć BMW Polska oraz BMW AG w celu rozwiązywania problemów technicznych lub innych kwestii dotyczących dostawy takich usług, w tym zapewnienia prawidłowości rozliczeń pomiędzy Dealerem a BMW. Wyżej wymienieni administratorzy danych mogą otrzymywać w ograniczonym zakresie dane o lokalizacji pojazdu podczas procesu naprawy, które mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Zabezpieczeniami Danych o Lokalizacji. Podanie danych osobowych do celu sprzedaży i serwisowania pojazdu jest wymogiem umownym. Niepodanie danych wpłynie na prawidłowe wykonanie umowy albo nawet uniemożliwi jej wykonanie.
Podstawa prawna: wykonanie umowy, uzasadniony interes [podstawy prawne przetwarzania danych osobowych].
Uzasadniony interes: to przetwarzanie jest oparte o uzasadniony interes BMW Polska w zakresie utrzymania najwyższych standardów sprzedaży, usług oraz produktów BMW oraz zapewnienia prawidłowości rozliczeń pomiędzy Dealerem a BMW. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów w stosunku do interesu BMW Polska w zakresie przetwarzania danych klientów w powyższym celu. Wybór: Klient może w dowolnym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną, gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych

Gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych, BMW uzyskuje Państwa dane o korzystaniu z naszych stron internetowych i wiadomości, w celu wyświetlania Państwu treści strony internetowej.

Podstawa prawna: wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z naszych stron internetowych. Informacja o ustawieniach plików cookies dostępna jest tutaj

ConnectedRide – w celu świadczenia usług cyfrowych w pojeździe ► BMW Polska oraz BMW AG uzyskają Dane kontaktowe, Dane o lokalizacji pojazdu oraz Dane o korzystaniu z urządzeń i usług, których będą używać zgodnie ze szczegółowymi informacjami o każdym elemencie usług określonymi w ogólnych warunkach świadczenia tych usług (dostępnych na stronie internetowej bmw-motorrad.pl) oraz zgodnie z Zabezpieczeniami Danych o Lokalizacji.  W wyżej wymienionych ogólnych warunkach dostępnych w ramach ConnecedRide zawarta jest także informacja o ujawnieniu danych podmiotom zewnętrznym, które wykorzystują je wyłącznie w celu świadczenia usług. W przypadku korzystania z aplikacji dostarczonej przez podmiot zewnętrzny, na przykład Spotify w połączeniu z rozrywką BMW Online, zanim będą Państwo mogli zacząć korzystać z takiej aplikacji, otrzymają Państwo warunki świadczenia usług oraz politykę prywatności takiego podmiotu zewnętrznego. Operator takiej aplikacji podmiotu zewnętrznego będzie administratorem wszelkich danych, do których uzyskiwany będzie dostęp przez tę aplikację lub które będą do niej wprowadzane. W swojej polityce prywatności oraz w innych dokumentach podmiot ten określi sposób wykorzystania Państwa danych, jak też zgód, które uzyska bądź zostaną udzielone za pośrednictwem aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ten sposób przetwarzania danych. Podanie danych osobowych do celu sprzedaży i serwisowania pojazdu jest wymogiem umownym. Niepodanie danych wpłynie na prawidłowe wykonanie umowy albo nawet uniemożliwi jej wykonanie. W pewnym zakresie, podanie danych może być obowiązkiem ustawowym (usługa EU eCall).
Podstawa prawna: wykonanie umowy; obowiązek prawny (usługa EU eCall).
Wybór: rozwiązanie umowy ConnectedRide lub dezaktywacja karty SIM.

BMW Motorrad Connected App – w celu świadczenia usług cyfrowych dotyczących pojazdu za pośrednictwem urządzenia mobilnego ► W przypadku korzystania z aplikacji dostarczonej przez podmiot zewnętrzny, na przykład Amazon Echo lub Spotify, zanim będą Państwo mogli zacząć korzystać z takiej aplikacji otrzymają Państwo warunki świadczenia usług oraz politykę prywatności takiego podmiotu. Operator aplikacji podmiotu zewnętrznego będzie administratorem wszelkich danych, do których uzyskiwany będzie dostęp przez tę aplikację lub które będą do niej wprowadzane. W swojej polityce prywatności oraz w innych dokumentach podmiot ten określi sposób wykorzystania Państwa danych, jak też zgód, które uzyska bądź udzieli za pośrednictwem aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ten sposób przetwarzania. Podanie danych osobowych do celu sprzedaży i serwisowania pojazdu jest wymogiem umownym. Niepodanie danych wpłynie na prawidłowe wykonanie umowy albo nawet uniemożliwi jej wykonanie.
Podstawa prawna: wykonanie umowy; zgoda
Wybór: odinstalowanie aplikacji z urządzenia, wycofanie zgody udzielonej w ramach aplikacji ze skutkiem na przyszłość.

Zapewnienie jakości, badania i rozwój – w celu ulepszania naszych produktów i usług ► BMW AG może wykorzystać wszelkie dane otrzymane w związku ze świadczeniem usług na rzecz BMW Polska, Dealerów (w tym danych o lokalizacji) w postaci niespersonalizowanej (anonimowej) na potrzeby rozwoju oraz zapewnienia jakości produktów i usług. Zanim Państwa dane zostaną w ten sposób wykorzystane, zostaną one pozbawione cech indentyfikacyjnych (zanonimizowane) tak, by nie można było ich bezpośrednio powiązać z Państwem.
Podstawa prawna: uzasadniony interes (aby zanonimizować dane) uzasadniony interes BMW, (aby dostarczać najwyższej jakości produkty i usługi. W celu przetwarzania danych klientów w oparciu o uzasadniony interes wynikający z art. 6 lit. f) RODO, dokonano oceny podstawowych praw i wolności klienta w stosunku do interesu BMW w zakresie przetwarzania danych klienta. Klienci oczekują najwyższej jakości produktów oraz najwyższej jakości funkcjonowania produktów i usług BMW. W celu spełnienia tych oczekiwań niezbędny jest ciągły monitoring, podnoszenie jakości oraz rozwój nowych produktów i usług. W celu ograniczenia potencjalnego ryzyka oraz poprawy ochrony interesów indywidualnych, w miarę potrzeb wdrażane są dodatkowe zabezpieczenia i kontrole, takie jak ograniczony dostęp do danych, ograniczenia korzystania z danych, środki bezpieczeństwa, harmonogramy retencji danych, jak też minimalizacja ilości przetwarzanych danych, w tym także anonimizacja danych. To przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes BMW w zakresie spełniania wysokich oczekiwań klientów dotyczących jakości naszych aktualnych produktów i usług premium oraz zapotrzebowania na nowe, innowacyjne rozwiązania.

Stosowanie się do wiążących wezwań do udostępnienia Państwa danych – w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych wobec organów ścigania, organów regulacyjnych oraz sądów ► Wszyscy administratorzy podlegają przepisom prawa obowiązującym w krajach, w których prowadzą działalność, i zobowiązani są przestrzegać tych przepisów. Może z tego wynikać między innymi obowiązek przekazania Państwa danych organom ścigania, organom regulacyjnym oraz sądom, jak też stronom sporów sądowych związanych z postępowaniami lub dochodzeniami prowadzonymi w dowolnym miejscu na świecie. Jeżeli będzie to dozwolone, wówczas przed udzieleniem odpowiedzi skierujemy wszelkie takie zapytania do Państwa lub zawiadomimy Państwa o nich, chyba że miałoby to zakłócić zapobieżenie lub wykrycie przestępstwa lub być w inny sposób sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Podanie danych jest wymogiem ustawowym (dokładna podstawa prawna zależy od danego wezwania).
Podstawa prawna: obowiązek prawny; ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
Wybór: brak.

Wycofanie produktu – w przypadku konieczności wycofania z rynku produktów BMW ► W przypadku konieczności wycofania z rynku produktu BMW, np. ze względów bezpieczeństwa, BMW Polska lub Dealer będzie przetwarzać Państwa dane w celu skontaktowania się z Państwem i umożliwienia przeprowadzenia tego procesu.
Podstawa prawna: obowiązek prawny, uzasadniony interes.
Uzasadniony interes: to przetwarzanie jest oparte o uzasadniony interes BMW Polska w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów BMW. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów w stosunku do interesu BMW Polska w zakresie przetwarzania danych klientów w powyższym celu.
Wybór: Klient może w dowolnym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe, które zgromadziliśmy np. w celu realizacji usług ConnectedRide, mogą być przekazane innym podmiotom, pod warunkiem, że będą istniały podstawy prawne dla takiego przekazania, np. (w celu wykonania umowy ubezpieczenia ze składką wyliczaną na podstawie ilości przejechanych kilometrów). Ponadto, o ile będzie istnieć podstawa prawna przekazania danych, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: Spółki z grupy kapitałowej BMW, partnerzy handlowi oraz warsztaty (Dealerzy, partnerzy, u których dokonany został zakup) Spółki świadczące usługi na rzecz BMW Polska takie jak serwis informatyczny, hosting IT, dostawca usług centrum interakcji z klientem (Customer Interaction Center). BMW Polska oraz BMW AG korzystają z usług wielu usługodawców, którzy udzielają im wsparcia w świadczeniu usług oraz w sposobach wykorzystania danych wymienionych powyżej. BMW AG świadczy usługi informatyczne oraz usługi przechowywania na rzecz administratorów danych w odniesieniu do większości sposobów wykorzystania danych wymienionych wyżej, w związku z czym przechowuje większość Państwa danych, o których mowa wyżej, w imieniu administratorów. Wszystkie Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach (lub w bezpiecznych kopiach papierowych) naszych lub naszych kontrahentów bądź podwykonawców, a dostęp do nich oraz ich wykorzystanie podlegają naszym politykom i standardom bezpieczeństwa (bądź równorzędnym standardom naszych podwykonawców lub kontrahentów).

Aby skorzystać z naszych usług, możesz zostać poproszony o zarejestrowanie się w celu uzyskania identyfikatora BMW Group ID. Za pomocą identyfikatora BMW Group ID otrzymasz konto klienta online umożliwiające dostęp do innych portali i ofert grupy BMW. W celu świadczenia usługi logowania do BMW Group ID, Twoje dane są przekazywane firmie grupy BMW, która działa jako dostawca używanych przez Ciebie aplikacji. Przechowywanie danych z konta klienta jest obsługiwane przez BMW AG i jest oddzielone od wszelkich innych (nawet potencjalnie identycznych) danych dotyczących Twojej osoby, które mogą być dostępne dla BMW Group.

Podanie danych jest dobrowolne

Wybór: rezygnacja z usług ConnectedRide, rezygnacja z BMW Group ID, wycofanie zgody udzielonej w ramach aplikacji ze skutkiem na przyszłość.

Podanie danych jest wymogiem prawnym.

Wybór: przysługuje Państwu prawo odmowy transmisji danych (tzw. prawo sprzeciwu). Prawo to jest realizowane w autoryzowanych warsztatach BMW każdorazowo przed transmisją danych. 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych

Stosujemy szereg różnych zabezpieczeń, w tym narzędzia szyfrowania i uwierzytelniania, w celu ochrony Państwa danych i utrzymania ich bezpieczeństwa, integralności oraz dostępności. Pomimo, że nie jest możliwe zapewnienie, aby przesył danych przez internet lub przez stronę internetową był całkowicie wolny od ataków cybernetycznych, staramy się wraz z naszymi podwykonawcami oraz kontrahentami intensywnie pracować w celu utrzymania fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń dla ochrony Państwa danych zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Stosujemy między innymi następujące środki: ściśle ograniczony dostęp do Państwa danych uzależniony od potrzeb konkretnych osób i wyłącznie w określonym celu, przesył zgromadzonych danych wyłącznie w postaci zaszyfrowanej, przechowywanie bardzo poufnych danych - np. dotyczących kart kredytowych - wyłącznie w zaszyfrowanej postaci, systemy informatyczne zostały zabezpieczone zaporami sieciowymi (firewall) w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych np. hakerów, oraz stałe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu wykrycia i powstrzymania nieprawidłowego wykorzystania danych osobowych. W przypadku, gdy udostępniliśmy Państwu (lub gdy wybrali Państwo) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub innego portalu, aplikacji bądź serwisu, który prowadzimy, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie takiego hasła w poufności oraz za zastosowanie się do wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Państwa powiadomimy. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

Zabezpieczenia Danych o Lokalizacji: Niektóre usługi mogą być oferowane wyłącznie, gdy ujawnią Państwo swoją lokalizację bądź lokalizację swojego pojazdu. Poufność Danych o lokalizacji traktujemy bardzo poważnie. Do Danych o lokalizacji (w tym danych, do których dostęp uzyskiwany jest w ramach procesu serwisowania pojazdu) stosujemy następujące zabezpieczenia:

 • są one przechowywane w formie powiązanej z Państwem lub Państwa pojazdem wyłącznie, dopóki jest to konieczne w celu osiągnięcia celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę;
 • dostęp jest do tych danych jest uzyskiwany w takiej formie wyłącznie, gdy jest to niezbędne w celu wykonania żądanej usługi lub gdy jesteśmy zobowiązani do zachowania lub udzielenia danych na podstawie przepisów prawa (i gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania danych organom ścigania lub innym podmiotom zewnętrznym - zawiadomimy o tym Państwa, o ile nie zaszkodzi to zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstw lub o ile nie będzie nas obowiązywał zakaz w tym zakresie);
 • Dane o lokalizacji pojazdu oraz Dane o lokalizacji urządzenia nie są powiązane, chyba że jest to niezbędne w celu świadczenia żądanej usługi;
 • Dane o lokalizacji będą wykorzystywane w celach analitycznych na zbiorach danych nieodwracalnie zanonimizowanych.

My oraz Dealer możemy mieć dostęp do Danych o lokalizacji pojazdu, zaś BMW AG może mieć dostęp do Danych o lokalizacji urządzenia w związku ze świadczonymi przez siebie usługami (np. ConnectedRide). W momencie zakupu pojazdu lub aktywacji bądź konfiguracji usługi lub aplikacji (np. ConnectedRide lub BMW Motorrad Connected App) otrzymali Państwo szczegółowy opis Danych o lokalizacji uzyskiwanych w celu świadczenia usług uzależnionych od Danych o lokalizacji. Prosimy zwrócić uwagę, że nie będziemy w stanie dostarczać pewnych funkcjonalności naszych usług, jeżeli ograniczą Państwo gromadzenie danych o Państwa lokalizacji.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim je uzyskaliśmy, oraz w innych dozwolonych celach związanych z nim (np. jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony roszczeń). Jeśli przetwarzamy dane w wielu celach, zostaną one automatycznie usunięte, gdy tylko zostanie spełniony ostatni konkretny cel; natomiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w celu trwającym krócej z chwilą jego ustania.
Dostęp do Państwa danych ograniczony jest do osób, które ich potrzebują dla realizacji danego celu.
Okresy przechowywania danych wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeb biznesowych (o ile jest to dozwolone), a Państwa dane, które nie są już potrzebne, są albo nieodwracalnie zanonimizowane (wówczas mogą być przechowywane) albo bezpiecznie usuwane.
Wykorzystanie dla celów wsparcia klienta oraz marketingu: jeśli chodzi o Państwa dane wykorzystywane dla celów wsparcia klienta oraz marketingu, możemy przechowywać Państwa dane w tym celu od dnia uzyskania od Państwa ostatniej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych lub od daty Państwa ostatniej odpowiedzi na nasze informacje marketingowe (z wyjątkiem próśb o zaprzestanie otrzymywania dalszych informacji) [do odwołania zgody]. Wykorzystanie w celu realizacji umowy sprzedaży i serwisowania pojazdu bądź finansowania pojazdu: jeżeli chodzi o Państwa dane wykorzystywane w celu wykonania jakichkolwiek zobowiązań umownych wobec Państwa, możemy przechowywać takie dane przez okres obowiązywania umowy oraz przez 6 lat po ostatnim kontakcie po jej ustaniu w celu obsługi ewentualnych zapytań lub dochodzenia lub obrony roszczeń.
ConnectedRide oraz BMW Motorrad Connected App: okres przechowywania Danych o lokalizacji pojazdu [oraz o urządzeniu] w odniesieniu do każdej z tych usług określamy w opisach tych usług, które znajdują się na stronie internetowej bmw-motorrad.pl. W przypadku roszczeń: w odniesieniu do danych, które w naszym przekonaniu będą niezbędne w celu obrony roszczeń, wniesienia oskarżenia lub zgłoszenia roszczeń przeciwko Państwu, możemy przechowywać takie dane przez okres dochodzenia takich roszczeń. Wykorzystanie w celu zapewnienia jakości, badań i rozwoju: Państwa dane będą przechowywane wyłącznie w postaci zanonimizowanej, tj. tak, by nie było możliwe powiązanie ich z Państwem. Świadczenie usługi drogą elektroniczną, gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych: Dane będą przechowywane przez czas korzystania ze strony internetowej.
Okres przetwarzania danych zgromadzonych za pomocą cookies, wskazany jest tutaj.
Wykorzystanie w celu wycofania produktu: w przypadkach, gdy zajdzie konieczność wycofania produktów BMW z rynku, zatrzymamy Państwa dane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia operacji wycofania oraz przez [6 lat po ostatnim kontakcie] w celu obsługi ewentualnych zapytań bądź roszczeń, które mogą wystąpić w późniejszym czasie.

Transfery danych do Państw Trzecich (poza EOG) i sposób ich ochrony

BMW jest firmą działającą na całym świecie. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników BMW, krajowe firmy sprzedażowe, partnerów BMW Motorrad oraz zleconych przez nas usługodawców, najczęściej na terenie UE lub EOG.

Jeśli dane są przetwarzane w krajach spoza EOG, BMW Polska stosuje standardowe umowy UE, w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych.

UE ustanowiła już porównywalny poziom ochrony danych dla niektórych krajów spoza UE, takich jak Kanada i Szwajcaria. Ze względu na porównywalny poziom ochrony danych przekazywanie danych do tych krajów nie wymaga specjalnego zezwolenia ani zgody.

Skontaktuj się z nami tutaj, jeśli chcesz zobaczyć konkretne zabezpieczenia dotyczące przesyłania danych do innych krajów.

Kontakt z nami, Państwa prawa związane z ochroną danych oraz prawo do składania skarg do organu ochrony danych

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z naszą infolinią ds. obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info.bmw.pl@bmw.com lub telefonicznie pod numerem +48 885 269 269 (od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00). Inspektorem Ochrony Danych w BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce jest Malwina Wasilewska (e-mail: daneosobowe.vertriebs@bmw.pl).

Inspektorem Ochrony Danych w BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce jest Malwina Wasilewska (e-mail: daneosobowe.vertriebs@bmw.pl)

Mają Państwo prawo:

 • zażądać, abyśmy udzielili Państwu bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania Państwa danych,
 • zażądać, abyśmy umożliwili Państwu dostęp do Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które nam Państwo przekazali,
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz - o ile jest to technicznie możliwe zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
 • zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
 • zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w odniesieniu do marketingu bezpośredniego - wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania,
 • zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania [,w tym profilowania,] w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych np. na czas rozpatrywania skargi.

Możliwość wykonywania powyższych praw podlega pewnym ograniczeniom w celu ochrony interesu publicznego (np. zapobieganie przestępstwom lub ich wykrywanie), naszego interesu (np. zachowanie tajemnicy zawodowej) lub praw i wolności innych osób. Jeżeli skorzystają Państwo z któregokolwiek z powyższych praw, sprawdzimy Państwa uprawnienia w tym zakresie i odpowiemy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca. W skomplikowanych przypadkach lub w sytuacji, gdy otrzymamy liczne zapytania, okres ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa zawiadomimy. Jeżeli są Państwo niezadowoleni ze sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych lub z naszej odpowiedzi na wykonanie powyższych praw, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych (Polska: Prezes Urzędu Ochrony Danych/PUODO https://uodo.gov.pl/.)

spinner