AWARIA PODCZAS JAZDY MOTOCYKLEM BMW?

AWARIA PODCZAS JAZDY MOTOCYKLEM BMW?

WYSTARCZY ZADZWONIĆ:

+48 22 503 93 34

+ Dowiedz się więcej

INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z USŁUG

Definicja awarii:
Awarią jest usterka w pojeździe uniemożliwiająca kontynuowanie jazdy.
Uprawnienie do skorzystania usługi w rozumieniu BMW Motorrad Assistance dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy awaria nie została spowodowana przez kierującego pojazdem, ani przez czynniki zewnętrzne.

Usługi BMW Motorrad Assistance nie obejmują:
- Regularnych usług technicznych i zaniedbań serwisowych
- Wypadków, kradzieży lub aktów wandalizmu
- Szkody spowodowanej przez niedbalstwo lub umyślne działanie
- Uszkodzeń powstałych w trakcie jazdy, zawodów sportowych lub imprez przewidujących osiąganie najlepszych
- Wyników, dużych prędkości czy innych zdarzeń ekstremalnych
- Szkód spowodowanych nieoryginalnymi częściami zamiennymi, akcesoriami lub wprowadzonymi modyfikacjami

Opis usług

Pomoc na miejscu
W większości przypadków nasi specjaliści są w stanie pomóc Państwu podczas rozmowy przez telefon. Jeśli jednak potrzebują Państwo pomocy na miejscu, wysyłamy niezwłocznie nasz pojazd serwisowy lub organizujemy pomoc poprzez sieć wybranych profesjonalnych warsztatów i ponosimy jej koszty (do maksymalnie 100 EUR).1


Pomoc w przypadku przebicia opony.
Także w przypadku przebicia opony – jeśli to konieczne – udzielamy pomocy na miejscu. Jeśli niemożliwa jest naprawa na miejscu, pomożemy zorganizować transport do najbliższego partnera BMW Motorrad.2


Inne usterki.
Chętnie pomożemy Ci w rozwiązaniu różnych problemów, takich jak strata kluczyków, użycie złego rodzaju paliwa lub po prostu jego braku w trasie. Jednakże w takich przypadkach nie pokrywamy kosztów pomocy na miejscu lub usług dodatkowych związanych np. z transportem.


Bezpłatne, ale bezcenne
Holowanie do najbliższego partnera BMW Motorrad. Jeśli niemożliwa
jest naprawa na miejscu pokrywamy koszty holowania do następnego
najbliższego partnera BMW Motorrad.


Kontynuacja podróży
Kontynuowanie podróży taksówką. Jeśli w przypadku awarii potrzebują Państwo taksówki, pokrywamy koszty podróży (jednej lub kilku) – do maksymalnej sumy 65 EUR.


Nocleg w hotelu
Jeśli z powodu awarii konieczny jest nocleg, pokrywamy koszty zakwaterowania kierowcy i pasażera(ów) do momentu naprawy lub przez maksymalnie 4 noce (kategoria hotelu maks. 4 gwiazdki). Warunek: miejsce awarii oddalone jest o ponad 100 km od Państwa miejsca zamieszkania.

Pojazd zastępczy na dalszą drogę
Pokryjemy koszty pojazdu zastępczego3 aż do momentu naprawy (max.
przez okres 3 dni roboczych plus weekend), pod warunkiem, że awaria nastąpiła w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania4.

Bezproblemowa mobilność

Oprócz wymienionych wcześniej usług w celu zapewnienia Państwu bezproblemowej mobilności zapewniamy następujące usługi – pojedynczo lub połączone, do maksymalnej sumy 500 EUR w przypadku jednej awarii5.


Mobilni nawet bez motocykla
Kontynuowanie podróży lub powrót do domu pociągiem lub samolotem. Jeśli okoliczności sprawiają, że jest do konieczne, pokrywamy dla Państwa także koszty kontynuowania podróży lub powrotu do domu pociągiem lub samolotem – do wymienionej powyżej sumy maksymalnej.


Odebranie lub odprowadzenie Państwa motocykla BMW
Jeśli odbiór pojazdu łączy się dla Państwa z kosztami, pokrywamy je do wymienionej powyżej sumy maksymalnej. W przypadku awarii za granicą: jeśli wymaga tego sytuacja, organizujemy odprowadzenie pojazdu (transport

BMW Motorrad Assistance obowiązuje przez 3 lata od pierwszej rejestracji w przypadku nowych i używanych motocykli.

Dostępność telefoniczna całą dobę 365 dni w roku

+ Dowiedz się więcej

    

1 Uwaga: ze względów prawnych, pomoc drogowa ograniczona jest do przywrócenia możliwości poruszania się pojazdu. Prace konserwacyjne, naprawy, remonty i dostawy części mogą być prowadzone przez autoryzowanych Partnerów BMW Motorrad.
2 Koszty dojazdu, pomocy na miejscu, transportu motocykla oraz wymiany opon nie są uwzględnione.
3 Należy pamiętać, że dostępność usług może się różnić w zależności od regionu i okoliczności.
4 Proszę pamiętać, że zasady i warunki wynajmu pojazdów mogą obejmować ograniczenia obszaru.
5 Koszty kolejnych usług związanych z „bezproblemową mobilnością” mogą zostać zwrócone wyłącznie do sumy maksymalnej 500 EUR.

spinner