Często zadawane pytania dotyczące inteligentnych połączeń alarmowych.

1. Jaki jest poziom mojej prywatności? Czy dane takie jak prędkość i punkty trasy będą zapisywane?

W przypadku aktywowania ECALL system przekaże tylko dane niezwiązane z prędkością wymagane w celu udzielenia natychmiastowej pomocy do centrum obsługi telefonicznej BMW. W związku z tym pojazd może być lokalizowany tylko w przypadku aktywowania połączenia alarmowego. Wówczas nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat prędkości, z jaką poruszał się pojazd.

2. Jakie dane są przekazywane do centrum obsługi telefonicznej BMW po aktywowaniu połączenia alarmowego?

W przypadku automatycznego lub ręcznego aktywowania połączenia alarmowego do centrum obsługi telefonicznej BMW przekazywane są zaszyfrowane dane, które zawierają na przykład numer identyfikacyjny pojazdu, numer telefonu komórkowego wcześniej zainstalowanej karty SIM, znacznik czasu aktywacji, typ połączenia alarmowego (ręczne lub automatyczne), aktualne położenie i kierunek podróży.

3. Czy z korzystaniem z inteligentnego połączenia alarmowego wiążą się dodatkowe koszty (np. roamingowe)?

Inteligentne połączenie alarmowe jest dostępne przez nieograniczony czas i może być wykorzystywane bez ponoszenia dodatkowych opłat za połączenia mobilne, np. opłat roamingowych w dostępnych krajach europejskich (zob. zasięg sieci: bmw-motorrad.com/ecall lub http://www.bmw-motorrad.com/com/de/technology_detail/safety/item_ecall.html).

4. W jakich sytuacjach może być stosowane inteligentne połączenie alarmowe?

Inteligentne połączenie alarmowe może być stosowane w dowolnej sytuacji awaryjnej. Na przykład w przypadku bycia świadkiem wypadku, złego samopoczucia, usterki pojazdu lub konieczności skorzystania z innych usług.

5. Czy istnieje ograniczenie liczby aktywacji ECALL?

W sytuacjach awaryjnych nie ma ograniczenia liczby aktywacji połączeń alarmowych. Na przykład jeśli automatyczne połączenie alarmowe podczas niewielkiego wypadku zostało przerwane podczas odliczania, można uruchomić ręczne połączenie alarmowe za pomocą przycisku SOS (np. jeśli kierowca zdaje sobie sprawę z możliwych urazów po pewnym czasie). 

 

6. W jaki sposób zapewnia się prawidłowe wykrywanie wypadków?

System inteligentnego połączenia alarmowego obejmuje systemy wszechstronnych czujników i wiarygodne algorytmy umożliwiające wykrywanie wypadków, które dzięki różnorodnym testom pojazdów są w najwyższym stopniu bezpieczne. W związku z tym można wykluczyć, by zwykłe sytuacje występujące w trakcie jazdy, np. przejazd przez dziury drogowe lub przeszkody bez uszkodzenia pojazdu lub "upadek" podczas postoju, aktywowały połączenie alarmowe. 

Warunki wstępne automatycznej aktywacji:

·       Kąt pochylenia koła przy prędkości > 10 km/h

·       Kąt pochylenia koła po hamowaniu z prędkości > 10 km/h

·       Zderzenie z przeszkodą/pojazdem o zdefiniowanej dotkliwości, niezależnie od własnej prędkości (np. jeśli z zaparkowanym motocyklem zderzy się inny użytkownik drogi)

7. Na jakiej podstawie rozróżniane są niewielkie i poważne wypadki?

Wraz z inteligentnym połączeniem alarmowym motocykl wyposażany jest w system, który niezawodnie rozróżnia niewielkie i poważne wypadki. Do tego celu system wykorzystuje na przykład informacje z czujników przyspieszenia i kąta przechyłu.   

 

8. W jakich warunkach można aktywować ręczne połączenie alarmowe?

Aby ręcznie aktywować połączenie alarmowe, pojazd musi być stabilny, a zapłon włączony. Ponadto zalecamy wyłączenie silnika i zdjęcie kasku, aby zapewnić jak najlepszą jakość połączenia głosowego z centrum obsługi telefonicznej BMW.

 

9. W jakich sytuacjach aktywowany jest łańcuch ratunkowy?

W przypadku aktywacji automatycznej łańcuch ratunkowy jest zawsze aktywowany ze względów bezpieczeństwa, gdy wykonywane jest połączenie alarmowe. Połączeniu alarmowemu można zapobiec jedynie w przypadku niewielkiego kąta pochylenia koła/zderzenia poprzez wciśnięcie przycisku SOS podczas krótkiego odliczania (wyświetlacz na tablicy przyrządów z sygnałem akustycznym). Po nawiązaniu kontaktu z centrum obsługi telefonicznej BMW pracownik jest zobowiązany do wysłania pomocy ze względu na automatyczną aktywację.

 

W przypadku ręcznej aktywacji konieczna jest rozmowa z pracownikiem centrum obsługi telefonicznej. Jeśli pracownik dowie się, że wymagana jest pomoc medyczna, aktywuje łańcuch ratunkowy. W zależności od sytuacji łańcuch ratunkowy może być aktywowany ze względów bezpieczeństwa, jeśli kierowca nie porozmawia lub nie jest w stanie rozmawiać z pracownikiem.

 

10. Jakie są ograniczenia inteligentnego połączenia alarmowego?

Warunkiem wstępnym nawiązania połączenia alarmowego jest dostępność sieci telefonii komórkowej. Jeśli sieć telefonii komórkowej nie jest dostępna, nie można nawiązać połączenia z centrum obsługi telefonicznej BMW. Pozycja montażowa modułu telefonii komórkowej w pojeździe została wybrana przede wszystkim w celu zagwarantowania funkcjonalności, tak aby system mógł działać jak najdłużej, nawet w przypadku poważnych wypadków. Jeśli sam system ulegnie zniszczeniu w wyniku poważnego wypadku, nie można aktywować połączenia alarmowego.

 

11. Jak mogę zapobiec wykonaniu połączenia alarmowego?

Zarówno ręcznie aktywowane połączenia alarmowe, jak i połączenia alarmowe aktywowane niewielkimi wypadkami można przerwać poprzez wciśnięcie przycisku SOS podczas odliczania. W przypadku aktywacji ręcznej połączenie jest przerywane przez wznowienie jazdy lub wyłączenie zapłonu. Połączenia aktywowane poważnymi wypadkami nie mogą zostać przerwane. W takim przypadku liczy się każda sekunda, a łańcuch ratunkowy jest aktywowany tak szybko, jak jest to możliwe.

 

12. Jak mogę sprawdzić, czy system działa?

Zasadniczo nie jest konieczne testowanie systemu. W przypadku usterek technicznych na tablicy przyrządów pojawi się komunikat. W razie potrzeby klient może oczywiście przetestować system. W tym celu wystarczy krótko nacisnąć przycisk SOS podczas postoju. Rozpoczyna się odliczanie (sygnał akustyczny i prezentacja na tablicy przyrządów), w związku z czym funkcję można anulować w ograniczonym czasie bez nawiązywania połączenia z centrum obsługi telefonicznej BMW.  Jeśli połączenie alarmowe zostanie niechcący wykonane, ważne jest, aby porozmawiać z pracownikiem centrum obsługi telefonicznej i poinformować go, że był to "test systemu".

 

13. W jaki sposób system jest konserwowany?

System nie wymaga konserwacji. Po wstępnym uruchomieniu system jest automatycznie aktualizowany w regularnych odstępach czasu, jeśli dostępny jest zasięg telefonii komórkowej/GPS i włączony jest zapłon (np. podczas jazdy).

 

14. Jak mogę zmienić język używany przez pracownika centrum obsługi telefonicznej?

Zaletą inteligentnego połączenia alarmowego jest używanie przez pracownika centrum obsługi telefonicznej BMW języka wybranego przez użytkownika. Jest to szczególnie ważne w celu zagwarantowania nieograniczonego transferu informacji w sytuacjach awaryjnych. Ustawiony fabrycznie język zależy od kraju. Jako że pożądany "język ECALL" jest ustawiany niezależnie od ustawień językowych tablicy przyrządów, tylko upoważniony sprzedawca BMW Motorrad może określić preferowany język w pojeździe. Dostępne języki: niemiecki, angielski, francuski, włoski, niderlandzki, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, hiszpański, czeski i turecki.

 

15. W jaki sposób można dezaktywować/ponownie aktywować kartę SIM i powiązaną funkcję inteligentnego połączenia alarmowego?

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z funkcji inteligentnego połączenia alarmowego (np. w przypadku zakupu używanego pojazdu), możliwa jest dezaktywacja wcześniej zainstalowanej karty SIM pojazdu i powiązanej funkcji inteligentnego połączenia alarmowego przez upoważnionego sprzedawcę BMW Motorrad. W przypadku dezaktywacji karty SIM na tablicy przyrządów pojawi się odpowiedni wskaźnik świetlny. "Ponowną aktywację" karty SIM może także przeprowadzić upoważniony sprzedawca BMW Motorrad.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat technologii

spinner