Systemy zawieszeń w motocyklach pełnią zasadniczo dwie funkcje: muszą czujnie reagować na obciążenia wynikające z nierówności i wybojów w nawierzchni, tak, aby nie doszło do uderzenia w podwozie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której motocykl jest w pozycji całkowicie pionowej i jest obciążony masą kierowcy i wyposażenia. W takiej sytuacji zawieszenie jest już skompresowane o około 1/3 pełnego skoku. System resorujący i tłumiący musi być twardszy podczas ostrego przyśpieszania, jak również na wybojach i nierównych podłożach. Nawet jeżeli zawieszenie jest niemal całkowicie skompresowane, amortyzator nie powinien „dobijać". Takie zachowanie jest możliwe dzięki progresywnej charakterystyce resorowania i tłumienia.
Motocykle BMW ze sprężynami progresywnymi wykorzystują w celu osiągnięcia takiego profilu progresywnie zwinięte sprężyny oraz amortyzator połączony skośnie z wahaczem Paralever. Napięcie wstępne sprężyny można w wygodny sposób regulować przy użyciu pokrętła odpowiednio do różnych wartości wagi kierowcy i przewożonego pasażera oraz bagażu. Regulacja jest płynna i dokonuje się hydraulicznie.
Amortyzator progresywny posiada również system tłumiący, w którym siła tłumienia rośnie podczas fazy kompresji. System ten pozwala również na dopasowanie tłumienia w fazie kompresji i odbicia do rodzaju i sposobu użytkowania danego pojazdu. Konstrukcja ta potencjalnie umożliwia wzrost tłumienia w fazie kompresji o ponad 100%, oraz o 50% w fazie odbicia.
Ten opatentowany system tłumienia firmy BMW Motorrad znacząco różni się działaniem od systemów konwencjonalnych. Równolegle do głównego tłoka w amortyzatorze wewnątrz pustego kanału tłoka pracuje dodatkowy tłok stanowiący dodatkowy system tłumienia. Zarówno amortyzator progresywny, jak amortyzatory nieposiadające charakterystyki progresywnej pozwalają kierowcy na regulację w fazie odbicia stosownie do stylu jazdy i przystosowanie motocykla do jazdy szosowej lub terenowej.
+ Dowiedz się więcej

Więcej szczegółowych informacji na temat technologii

spinner