Polityka prywatności autoryzowanego dealera motocykli BMW

Wysokie standardy wyznaczane dla produktów i usług BMW oraz obsługi klienta świadczonej przez nas jako partnera BMW stanowią wytyczne dotyczące postępowania z danymi użytkowników. Naszym celem jest tworzenie i utrzymywanie podstaw opartych na zaufaniu relacji biznesowych z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami. Szczególnie ważne jest dla nas zachowanie poufności i integralności podczas przetwarzania danych osobowych. W związku z tym będziemy przetwarzać i wykorzystywać dane użytkownika z zachowaniem najwyższej ostrożności, jedynie w określonym celu lub po uzyskaniu zgody użytkownika, zawsze zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.

W poniższych częściach niniejszej polityki prywatności opisano w jaki sposób my, jako autoryzowany dealer motocykli BMW i partner BMW, zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe obecnych i potencjalnych klientów.

+ Dowiedz się więcej
Kto jest organem odpowiedzialnym za operacje przetwarzania danych?

Autoryzowany dealer BMW Motorrad (określany dalej jako „salon samochodowy”, „partner BMW” lub „My”), Strasse 1, D-80331 Monachium, Niemcy, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją określoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE (RODO). Autoryzowany dealer motocykli BMW ma swoją siedzibę w Monachium.

Jako autoryzowany dealer BMW, jesteśmy autoryzowanym dealerem BMW Motorrad oraz prawnie i ekonomicznie niezależną firmą, a nie częścią BMW AG.

Jako licencjobiorca używamy marki BMW Motorrad do sprzedaży motocykli BMW, oryginalnych części i akcesoriów BMW, a także do przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych związanych z marką.

Jesteśmy odpowiedzialni za Twoje dane, które są gromadzone i przetwarzane przez nas za pośrednictwem tej strony internetowej, poprzez Twoje kontakty z nami w przedstawicielstwie handlowym oraz w kontekście obsługi klienta i w kontekście naszych działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane, pod warunkiem, że zostały one przesłane do nas przez BMW AG, jeśli i o ile spełnione są niezbędne wymagania dotyczące ochrony danych.

Informacje na temat przetwarzania danych przez BMW AG można znaleźć online tutaj w polityce prywatności BMW.

Nasze dane kontaktowe to:

Autoryzowany dealer BMW Motorrad
Strasse 1
D-80331 Monachium, Niemcy
Tel.:  089 - 1234567
E-mail: bmwhaendler@bmw.de

 

Kiedy gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem tej strony internetowej lub w salonie motocyklowym.
 • Jeśli kupujesz produkty bezpośrednio od nas (np. pojazdy lub części i akcesoria).
 • Jeśli kupujesz usługi bezpośrednio od nas (np. podczas konserwacji lub naprawy pojazdu).
 • Jeśli poprosisz o informacje na temat naszych produktów i usług (np. o wysłanie broszur lub cenników).
 • Jeśli odpowiesz na nasze działania związane z marketingiem bezpośrednim, np. wypełnisz formularz odpowiedzi lub kartę do losowania nagrody albo prześlesz swoje dane online na tę stronę internetową.
 • Jeśli BMW AG dostarczy nam Twoje dane w dopuszczalny sposób, jeśli i o ile spełnione zostaną niezbędne wymagania dotyczące ochrony danych.
 • Jeśli strony trzecie dostarczą nam informacje umożliwiające Twoją identyfikację.

Pomóż nam aktualizować Twoje dane, informując nas o zmianach w Twoich danych osobowych — w szczególności danych kontaktowych.

Jakie dane na Twój temat mogą być gromadzone?

Następujące kategorie danych osobowych mogą być gromadzone za pośrednictwem licznych usług i kanałów kontaktowych opisanych w niniejszej polityce prywatności:

 • Dane kontaktowe: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Zainteresowania: Podane przez Ciebie informacje w zakresie Twoich zainteresowań, takie jak pojazdy, które Cię interesują, hobby oraz inne osobiste preferencje.
 • Inne dane osobowe:  Dostarczone przez Ciebie informacje dotyczące daty urodzenia, wykształcenia, wielkości gospodarstwa domowego lub sytuacji zawodowej.
 • Dane umowy, numer klienta, numer umowy.
 • Korzystanie ze stron internetowych i komunikacja: Informacje o tym, jak korzystasz ze strony internetowej i czy otwierasz lub przekazujesz wiadomości od nas, w tym informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia. Więcej informacji znajdziesz tutaj, w naszych wytycznych dotyczących plików cookie.
 • Dane dotyczące transakcji i interakcji: Informacje na temat zakupów produktów i usług w naszym salonie samochodowym i sklepie internetowym, interakcji z nami (zapytania i skargi) oraz udziału w naszych badaniach rynku.
 • Dane z karty kredytowej i identyfikacyjne:  Dane, które umożliwiają ustalenie Twojej tożsamości, np. prawo jazdy lub dowód rejestracyjny część 1; informacje o transakcjach, wszelkich niezapłaconych na naszą rzecz płatności; informacje o oszustwach, działaniach przestępczych, podejrzanych transakcjach, osobach narażonych politycznie oraz listach objętych sankcjami zawierających Twoje dane.
 • Informacje o funkcjach i ustawieniach pojazdu: Informacje o funkcjach i bieżących ustawieniach pojazdu (identyfikowanych na podstawie numeru identyfikacyjnego pojazdu), np. BMW TeleServices, jeśli użytkownik zapisał nas w swoim systemie jako pożądanego partnera BMW.
 • Dane techniczne pojazdu, dane generowane lub przetwarzane w pojeździe.

Dane operacyjne w pojeździe: jednostki sterujące przetwarzają dane w celu obsługi pojazdu.

Dane te obejmują, między innymi:

 • informacje o stanie pojazdu (prędkość, opóźnienie ruchu, przyspieszenie boczne, prędkość obrotowa kół, wskaźnik zapiętego pasa bezpieczeństwa),
 • warunki otoczenia (np. temperatura, czujnik deszczu, czujnik odległości).

Z reguły dane te są chwilowe i nie są przechowywane poza godzinami serwisowania, a przetwarzane są tylko w samym pojeździe. Jednostki sterujące często zawierają pamięci danych (w tym kluczyk zapłonu). Służą do tymczasowego lub trwałego dokumentowania informacji o stanie pojazdu, naprężeniu części, wymaganiach konserwacyjnych, a także o zdarzeniach technicznych i błędach.

W zależności od wyposażenia technicznego:

 • warunki pracy elementów układu (np. poziomy napełnienia, ciśnienie w oponach, stan akumulatora),
 • usterki i wady ważnych elementów systemu (np. świateł, hamulców),
 • reakcje układów w szczególnych sytuacjach drogowych (np. aktywacja poduszki powietrznej, uruchomienie systemów kontroli stabilności),
 • informacje o zdarzeniach powodujących uszkodzenie pojazdu,
 • w przypadku pojazdów elektrycznych — stan naładowania akumulatora wysokonapięciowego, szacowany zasięg.

W szczególnych przypadkach (np. jeśli w pojeździe wykryto nieprawidłowe działanie) może być konieczne zapisanie danych, które w innych sytuacjach byłyby jedynie przejściowe.

W razie korzystania z usług (np. usług naprawczych, prac konserwacyjnych), zapisane dane operacyjne wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu można w razie potrzeby odczytać i wykorzystać. Odczytu danych zapisanych w pojeździe mogą dokonać nasi pracownicy lub strony trzecie (np. serwisy awaryjne). To samo dotyczy roszczeń z tytułu gwarancji i środków zapewnienia jakości.

Odczyt zwykle odbywa się przez ustawowe podłączenie OBD („diagnostyka pokładowa”) w pojeździe. Odczyt danych operacyjnych pozwala udokumentować warunki techniczne pojazdu lub jego poszczególnych komponentów, pomaga diagnozować usterki, zapewnia przestrzeganie zobowiązań gwarancyjnych i poprawy jakości. Dane te, w szczególności informacje o naprężeniach komponentów, zdarzeniach technicznych, błędach obsługi i innych błędach, jeśli zachodzi taka konieczność, są przesyłane do BMW AG, wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu. BMW AG podlega ponadto odpowiedzialności za produkt. W związku z tym BMW AG wykorzystuje również dane operacyjne z pojazdów, na przykład do kampanii technicznych. Dane te mogą również zostać wykorzystane do zbadania roszczeń klientów z tytułu gwarancji i naprawy.

Pamięć błędów w pojeździe może zostać zresetowana na żądanie użytkownika przez firmę serwisową podczas naprawy lub serwisowania.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w pojeździe można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu lub

w niniejszej polityce prywatności BMW AG.

Dane dotyczące lokalizowania pojazdu:  Informacje o lokalizacji pojazdu lub urządzenia mobilnego. Możemy otrzymywać ograniczone dane dotyczące lokalizacji pojazdu, o ile jest to konieczne do wykonania umowy (np. w kontekście pomocy w razie awarii, świadczonej przez BMW).

 

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Dane zbierane w związku z zawieraniem umów lub świadczeniem naszych usług przetwarzane są w następujących celach. Oto wyjaśnienie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy pozwala na to obowiązujące prawo. Przetwarzamy Twoje dane, w szczególności na podstawie art. 6 i art. 9 przepisów RODO, a także na podstawie uzgodnień wynikających z art. 7 RODO. Opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych między innymi na następujących podstawach prawnych. Należy pamiętać, że nie jest to pełna ani wyczerpująca lista podstaw prawnych, a jedynie przykłady mające na celu zwiększenie przejrzystości prawnej.

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 7 RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a), art. 7 RODO): niektóre dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej wyraźnej i dobrowolnej zgody. Masz prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 • Wykonanie umowy/ środki przed umowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO): Aby możliwe było zainicjowanie lub wykonanie zawartej z nami umowy, potrzebujemy dostępu do niektórych danych.
 • Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) RODO): Podlegamy szeregowi wymogów ustawowych. Aby spełnić te wymagania, musimy przetwarzać określone dane.
 • Ochrona uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO): Przetwarzamy niektóre dane w celu ochrony naszych interesów lub interesów stron trzecich. Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy w danym przypadku nie przeważają interesy właściciela danych.

A.   Wykonanie zobowiązania umownego w kontekście sprzedaży, konserwacji i naprawy pojazdów
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w kontekście procesów sprzedaży lub podczas konserwacji albo naprawy w naszym salonie motocyklowym.

W ramach procesu sprzedaży, dane osobowe są przez nas wykorzystywane do przetwarzania umowy zakupu, przeprowadzania jazd testowych i przekazywania informacji związanych z zakupem pojazdu.

W kontekście tych działań przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail itp.)
 • W razie potrzeby dane bankowe

Twoje dane osobowe wykorzystujemy do adresowania w ramach przetwarzania umowy (np. zamówienie pojazdu, zlecenie naprawy/ prac warsztatowych) lub do przetwarzania sformułowanego przez Ciebie żądania (np. oferta, prośba o jazdę próbną). W odniesieniu do wszystkich aspektów umowy lub rozwiązania problemu zwrócimy się do Ciebie bez osobnej zgody, np. na piśmie, telefonicznie, za pośrednictwem usług kurierskich, e-mailem, w zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

W ramach prowadzonych przez nas procesów konserwacji i napraw lub serwisowania, dane techniczne pojazdu związane z jego serwisem są odczytywane z wbudowanych elektronicznych jednostek sterujących za pomocą specjalnych urządzeń diagnostycznych. Dane te są przetwarzane i wykorzystywane w warsztacie przez przeszkolonych techników w celu zdiagnozowania i usunięcia wszelkich awarii. Te dane techniczne pojazdu obejmują głównie

 • podstawowe dane pojazdu (np. numer identyfikacyjny pojazdu, typ pojazdu, datę produkcji, wyposażenie pojazdu),
 • dane o stanie pojazdu (zmierzone wartości, takie jak odczyt odległości),
 • wpisy z pamięci błędów (np. awaria kierunkowskazu),
 • obciążenia szczytowe,
 • wersje oprogramowania
 • i dane serwisowe i warsztatowe (np. zlecenia serwisowe, wykonane prace, zamontowane części zamienne, roszczenia gwarancyjne, raporty warsztatowe)

Powyższe informacje mogą być dostępne dla firmy BMW AG, która może pomóc nam w rozwiązywaniu problemów technicznych lub innych.

Dane techniczne pojazdu są usuwane na końcu cyklu życia pojazdu.

Możemy ponadto otrzymywać ograniczone dane dotyczące lokalizacji pojazdu, o ile jest to konieczne do wykonania umowy (np. w kontekście pomocy w razie awarii świadczonej przez BMW). Dane będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

B.   Realizacja naszych procesów sprzedaży, obsługi i administracji we współpracy z BMW AG
(art. 6 ust. 1 lit. a), b),  f) RODO)

Do realizacji procesów sprzedaży, serwisu i administracji wymagane jest przekazanie danych do BMW AG. Dzieje się tak w przypadku przesyłania danych

 • do badania przypadków gwarancji/ dobrej woli
 • do przetwarzania zamówień i serwisowania pojazdów
 • w przypadku pytań dotyczących konkretnych napraw
 • do kampanii marketingowych lub badań rynku
 • w celu zrealizowania umów między nami i BMW AG
 • w celu utrzymania odpowiedzialności za produkt i monitorowania produktu dla wszelkich potencjalnych kampanii technicznych
 • do poprawy produktu i jakości

W przypadku tych procesów, w zależności od odpowiedniej podstawy prawnej, przekazywane są następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe
 • Dane identyfikacyjne
 • Podstawowe dane pojazdu
 • Dane o stanie pojazdu
 • Wpisy z pamięci błędów
 • Dane serwisowe i warsztatowe

C.   Obsługa klienta
(art. 6, ust. 1, lit. b), f) RODO)

Twoje dane osobowe wykorzystujemy do adresowania w ramach przetwarzania umowy (patrz powyżej) (np. zamówienie pojazdu, zlecenie naprawy/ prac warsztatowych) lub do przetwarzania sformułowanego przez Ciebie żądania (np. oferta, prośba o jazdę próbną, zapytania i reklamacje). W odniesieniu do wszystkich aspektów umowy lub rozwiązania problemu zwrócimy się do Ciebie bez osobnej zgody, np. na piśmie, telefonicznie, za pośrednictwem usług kurierskich, e-mailem, w zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

Skontaktujemy się z Tobą również, jeśli na Twój pojazd będzie miała wpływ tak zwana kampania techniczna lub wycofanie pojazdu. Ponieważ kampanie techniczne są przedsięwzięciami, które zwykle mają duże znaczenie (np. w związku z unikaniem zagrożeń dla pasażerów i uszkodzeń pojazdów), skontaktujemy się z Tobą lub z BMW AG, korzystając z podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

Na tej podstawie przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu dalszej optymalizacji Twoich doświadczeń z nami, na przykład w celu wyraźnej identyfikacji Twojej osoby, jeśli zdecydujesz się z nami skontaktować.

D.   Komunikacja reklamowa i badania rynku oparte na zgodzie
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Jeśli wyrażono osobną zgodę na dalsze wykorzystywanie danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z zakresem opisanym w tej zgodzie, na przykład w celach reklamowych (wybrane oferty produktów i usług) i/lub badań rynkowych, a w razie potrzeby mogą zostać przekazane niektórym spółkom stowarzyszonym autoryzowanego dealera motocykli BMW oraz BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, D-80788 Monachium, Niemcy) oraz BMW M GmbH (Daimlerstrasse 19, D-85748 Garching-Hochbrück, Niemcy). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w odpowiedniej deklaracji zgody, którą można w dowolnym momencie odwołać.

Jeśli wyrażono odpowiednią zgodę na komunikację reklamową, będziemy gromadzić i przetwarzać:

Dane kontaktowe, np.

 • imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu

Uzupełniające dane osobowe/ preferencje, np.

 • nazwa firmy, Twoje powiązanie z firmą, informacja, czy korzystasz z pojazdu służbowego lub czy jesteś naszą osobą kontaktową z tej firmy
 • Możliwy czas zapotrzebowania na nowy pojazd oraz Twoje zainteresowanie pojazdami oraz usługami BMW , a także prośby o informacje, jazdy testowe itp.
 • Numer identyfikacyjny pojazdu i inne powiązane z nim atrybuty
 • Zainteresowania i hobby
 • Status oświadczenia o wyrażeniu zgody na politykę prywatności oraz wybrany lub preferowany kanał komunikacji

Dane identyfikacyjne, np.

 • numer klienta, numer umowy

Historia klienta, np.

 • dane zakupu pojazdu, w tym model, konfiguracje, data zakupu, data rejestracji, nr tablicy rejestracyjnej, data zamówienia, data dostawy, właściciel, cena katalogowa
 • Dane ze zlecenia serwisowego, w tym zakres wykonanych czynności i zainstalowane części zamienne
 • Historia kampanii i reakcja na działania marketingu bezpośredniego
 • Udział w wydarzeniach
 • Historia zapytań i reklamacji

W oświadczeniu o ochronie prywatności określasz również kanały komunikacyjne (np. poczta, telefon, e-mail), za pośrednictwem których możemy się z Tobą skontaktować.

Przetwarzanie danych w celach reklamowych odbywa się zwykle w Niemczech; transfer danych osobowych nie odbywa się do krajów spoza UE.

E.   Wykonywanie obowiązków prawnych, którymi jesteśmy objęci
(art. 6 ust. 1 lit. c), f) RODO)

Ponadto dane osobowe przetwarzamy, gdy istnieje ku temu prawny obowiązek.

Zebrane dane przetwarzane są również w celu zapewnienia działania systemów informatycznych. Zapewnienie to dotyczy między innymi następujących działań:

 • tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
 • rejestrowanie i monitorowanie transakcji w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania systemów informatycznych,
 • wykrywanie i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych,
 • zarządzanie incydentami i problemami podczas rozwiązywania problemów z systemami informatycznymi.

Podlegamy szeregowi innych obowiązków prawnych. Aby spełnić te obowiązki, przetwarzamy Twoje dane w wymaganym zakresie i, jeśli to konieczne, przekazujemy je właściwym organom w ramach wymogów prawnych dotyczących sprawozdawczości.

W razie potrzeby przetwarzamy Twoje dane w przypadku sporu prawnego, jeśli spór prawny wymaga przetwarzania Twoich danych.

F.   Przekazywanie danych do wybranych stron trzecich

Dane są przekazywane między innymi następującym firmom, jeśli istnieje taka konieczność i w zakresie umożliwiającym spełnienie niezbędnych wymogów ochrony danych:

Jeśli wcześniej udzielono nam wyraźnej zgody na udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym z naszej grupy w celach reklamowych i marketingowych. Dotyczy to

Dealer BMW Motorrad
Straße 1
80331 München
089 / 1234567
bmwhaendler@bmw.de

 • Do BMW AG, np. w celu aktualizacji adresu Twojego i pojazdu, jeżeli i o ile spełnione zostały niezbędne wymogi ochrony danych, a użytkownik świadomy swojego prawa do sprzeciwu nie wyraził sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych do celów adresowania pisemnego; a także w celu aktualizacji danych kontaktowych i osobowych (np. daty urodzenia, klasy prawa jazdy, hobby i zainteresowań), jeśli pozwala na to wyrażona zgoda na wykorzystanie w celach reklamowych; oraz w celu aktualizacji danych pojazdu, które są wykorzystywane przez BMW AG, w szczególności do celów monitorowania i rozwoju produktu.
 • Do starannie wybranych i zweryfikowanych dostawców usług i partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy, aby dostarczać Ci produkty i usługi. Robimy to wyłącznie na ściśle określonych warunkach przetwarzania danych w Twoim imieniu lub na podstawie Twojej wyraźnej zgody.
 • Do innych stron trzecich (np. organów publicznych), o ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Stosujemy różne środki ostrożności, takie jak najnowocześniejsze narzędzia szyfrujące i uwierzytelniające, aby chronić i utrzymywać bezpieczeństwo, integralność i dostępność danych.

Nie można zagwarantować pełnej ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych przesyłanych przez Internet lub stronę internetową, ale my, nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych poprzez fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnym stanem techniki. Stosujemy między innymi następujące środki:

 • surowe kryteria autoryzacji dostępu do Twoich danych zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu (ograniczenie do jak najmniejszej liczby osób) i tylko w określonym celu,
 • przekazywanie zgromadzonych danych tylko w postaci zaszyfrowanej,
 • zapisywanie poufnych danych, np. danych z karty kredytowej, tylko w postaci zaszyfrowanej,
 • ochrona w postaci zapory systemów informatycznych w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem np. przez hakerów
 • i stałe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu wykrycia i zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będziemy przechowywać jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy. Jeśli przetwarzamy dane do wielu celów, zostaną one automatycznie usunięte lub zapisane w formacie, który nie pozwala na bezpośrednie powiązanie ich z Twoją osobistą tożsamością po osiągnięciu ostatecznego konkretnego celu. Aby zapewnić, że Twoje dane zostaną usunięte zgodnie z zasadą ograniczenia ilości danych, wdrożyliśmy koncepcję usuwania. Poniżej opisano podstawowe zasady, zgodnie z którymi koncepcja usuwania przewiduje usunięcie Twoich danych.

Wykorzystanie do wykonania umowy

W celu wypełnienia zobowiązań umownych gromadzone dane o Tobie mogą być przechowywane tak długo, jak umowa jest ważna, a następnie, w zależności od charakteru i zakresu umowy, przez 10 lat w celu spełnienia ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i wyjaśnienia wszelkich wniosków lub roszczeń po wygaśnięciu umowy.

Ponadto istnieją umowy na dostawę produktów i usług, które wymagają dłuższych okresów przechowywania; patrz także część „Wykorzystanie do badania roszczeń” poniżej.

Wykorzystanie do badania roszczeń

Wszelkie dane, które uznamy za niezbędne do zbadania roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi do nas lub w celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko Tobie, nam lub dowolnej stronie trzeciej lub do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń, mogą być przez nas przechowywane tak długo, jak długo takie postępowanie będzie kontynuowane.

Wykorzystanie do obsługi klienta i do celów marketingowych

Do celów obsługi klienta i marketingowych dane zebrane o Tobie mogą być przechowywane przez 10 lat od momentu ich zebrania, chyba że poprosisz o ich usunięcie i nie będzie żadnych zobowiązań umownych ani ustawowych, które kolidują z tym żądaniem usunięcia.

 

Komu przyznajemy międzynarodowy dostęp do Twoich danych i jak wtedy chronimy Twoje dane?

Jesteśmy firmą działającą w Niemczech. Dane osobowe są przetwarzane przez nas i nasze spółki stowarzyszone, a także przez dostawców usług, którym zleciliśmy ich przetwarzanie, zwykle na terenie Niemiec lub UE.

Jeśli dane są przetwarzane w krajach poza UE, zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z europejskim standardem ochrony danych za pomocą standardowych umów UE, w tym odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

W przypadku niektórych krajów spoza UE, takich jak Kanada i Szwajcaria, UE ustanowiła już porównywalny poziom ochrony danych. Ze względu na porównywalny poziom ochrony danych przesyłanie danych do tych krajów nie wymaga specjalnego zatwierdzenia ani zgody.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi zabezpieczeniami podczas udostępniania danych w innych krajach, prosimy o kontakt z nami:

Dealer BMW Motorrad
Straße 1
80331 München
089 / 1234567
bmwhaendler@bmw.de

Jeśli skorzystamy z usług dostawców pomagających nam w świadczeniu wymienionych usług i zastosowań, zapewnimy, że są oni upoważnieni przez nas na ściśle określonych warunkach przetwarzania danych zgodnie z prawem o ochronie danych.

 

Kontakt z nami, Twoje prawa do prywatności i prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail bmwhaendler@bmw.de lub telefonicznie pod numerem +49 89 1234567 (pon-pt. od 9:00 do 18:30, sob. od 10:00 do 14:00)

Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane, przysługuje Ci egzekwowanie pewnych praw na mocy RODO i innych odpowiednich przepisów o ochronie danych. W poniższej sekcji objaśniono przysługujące Ci prawa zgodnie z RODO. W zależności od charakteru i zakresu żądania poprosimy Cię o odpowiedź na piśmie.

Prawa zaangażowanej strony

Zgodnie z RODO, jako stronie zaangażowanej przysługują Ci w szczególności następujące prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO): W każdej chwili możesz poprosić o informacje na temat danych, które przechowujemy na Twój temat. Informacje te obejmują między innymi kategorie przetwarzanych przez nas danych, cele, dla których przetwarzamy te dane, źródło danych, jeśli nie zgromadziliśmy ich bezpośrednio od Ciebie oraz, w stosownych przypadkach, odbiorców, którym przekazaliśmy Twoje dane. Możesz otrzymać od nas bezpłatną kopię swoich danych. Jeśli chcesz otrzymać dodatkowe kopie, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię kosztami.

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): Możesz poprosić o poprawienie Twoich danych. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby przechowywane przez nas dane na Twój temat były regularnie przetwarzane, dokładne, kompletne i aktualne, w oparciu o najbardziej aktualne informacje, jakie są nam dostępne.

Prawo do usunięcia (art. 17 RODO): Możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane, pod warunkiem, że istnieją ku temu wymagania prawne. Może tak być w przypadku art. 17 RODO, jeśli

 • dane nie są już wymagane do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone;
 • Twoja zgoda, która jest podstawą przetwarzania danych, została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych i nie ma uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego;
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; przetwarzanie nie jest konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym, który wymaga od nas przetwarzania danych, w szczególności w odniesieniu do ustawowych okresów przechowywania; w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli

 • kwestionujesz dokładność danych w okresie, w którym potrzebujemy zweryfikować dokładność danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia swoich danych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych, ale Ty potrzebujesz ich do egzekwowania, wykonywania lub obrony swoich praw;
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu, o ile nie zostanie ustalone, że nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi.

 

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Na Twoje żądanie przekażemy Twoje dane — o ile jest to technicznie możliwe — innej odpowiedzialnej osobie. To prawo przysługuje Ci jednak tylko wtedy, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest wymagane do wykonania umowy. Zamiast o kopię danych, możesz poprosić nas o przekazanie danych bezpośrednio innej wyznaczonej przez Ciebie osobie odpowiedzialnej.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w dowolnym momencie z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych. Ostatni przypadek nie ma zastosowania, jeśli możemy udowodnić istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami lub potrzebujemy Twoich danych w celu zapewnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Terminy realizacji praw osób, których dane dotyczą

Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić wszystkie żądania w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć z przyczyn związanych ze szczególnym prawem osoby, której dane dotyczą, lub ze złożonością żądania.

Ograniczenie informacji w zakresie realizowania praw osób, których dane dotyczą

W niektórych sytuacjach możemy nie być w stanie podać Ci informacji o wszystkich Twoich danych ze względu na wymogi prawne. Jeśli będziemy musieli odrzucić Twoją prośbę o udzielenie informacji, w takim przypadku poinformujemy Cię jednocześnie o przyczynach odmowy.

Skarga do organów regulacyjnych

Bardzo poważnie podchodzimy do Twoich obaw i praw. Jeśli jednak uważasz, że nie odpowiedzieliśmy odpowiednio na Twoje roszczenia lub obawy, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

spinner