BMW Dobrzański Przemysław Żyła

Dział Motorrad 
Manager ds. Sprzedaży   

al. Jana Pawła II 45   
31-864 Kraków   

Tel. kom.: +48(0) 539 910 712   
Tel.: +48 (0) 12 34 93 380   
Fax: +48 (0) 12 34 93 301   

Mail: przemyslaw.zyla@bmw-dobrzanski.pl   

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

Dobrzański Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 45   

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000324815   

Kapitał zakładowy: 33 133 000,00 PLN, NIP: 675-14-26-926, Regon: 121131211   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ Dowiedz się więcej
spinner