Postęp technologiczny umożliwił również zmniejszenie zakresu prac serwisowych koniecznych po każdym okresie międzyprzeglądowym. Rozmowy z dystrybutorami i klientami wyraźnie wykazują, że nie zawsze korzysta się z zalecanych rocznych przeglądów, przeglądów co 10 000 km i serwisu co 20 000 km. Może to mieć negatywne skutki dla stanu technicznego pojazdów i oznacza, że przykładowo motocykl może być serwisowany tylko raz na trzy lata. Wiele materiałów eksploatacyjnych będzie do tego czasu przestarzałe.
W celu uwzględnienia zmian w zachowaniu klientów oraz postępu technologicznego firma BMW Motorrad opracowała koncepcję dynamicznego serwisu, która uwzględnia również okresy, gdy maszyny nie są użytkowane. Oznacza to, że zakres prac serwisowych w większym stopniu zależy od czasu, który upłynął, niż od przebiegu kilometrów.
Częścią strategii dynamicznego serwisu jest wyświetlanie informacji o okresie serwisowania. Niezależnie od przebiegu w odniesieniu do wszystkich motocykli BMW wymagana jest jedna wizyta serwisowa rocznie. W przypadku osób, które dużo podróżują, do obowiązkowej corocznej wizyty dochodzą jeszcze kryteria powiązane z przebiegiem kilometrowym. Oznacza to wymóg dodatkowej wizyty serwisowej po przekroczeniu 10 000 km przebiegu rocznie. Klient otrzymuje w odpowiednim czasie za pośrednictwem wyświetlacza wielofunkcyjnego informację o wymaganym przeglądzie motocykla.
+ Dowiedz się więcej

Więcej szczegółowych informacji na temat technologii

spinner