Funkcje sterowania silnikiem wykonywane są przez interakcyjny system regulujący, w którego skład wchodzą układ Motronic, katalizator i czujnik tlenu. Ten system niezwykle skutecznie działa, by optymalnie zredukować ilość szkodliwych substancji w gazach wylotowych. Metalowy katalizator pokryty powierzchniowo metalami szlachetnymi, takimi jak pallad i rod, wykorzystywany jest do oczyszczania gazów spalinowych.
Te metale szlachetne o właściwościach katalitycznych przekształcają szkodliwe substancje takie jak tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu w substancje mniej szkodliwe. Kluczem do skutecznego działania katalizatora jest stosunek powietrza do paliwa w procesie spalania. Idealna proporcja wynosi 14,7 części powietrza na 1 część paliwa.
Czujnik tlenu mierzy zawartość tlenu pozostałą w gazie wylotowym i przekazuje tę informację do jednostki sterującej, który zmienia proporcje mieszanki paliwowo-powietrznej. Zapewnia to prawidłowy skład gazów wylotowych, a tym samym długoterminową ochronę środowiska.
Katalizator trójdrożny zainstalowany na ukierunkowanym na osiągi układzie wydechowym o przyjemnym brzmieniu jest optymalnym rozwiązaniem w nowoczesnych motocyklach, zarówno z punktu widzenia kierowcy, jak i środowiska.
+ Dowiedz się więcej

Więcej szczegółowych informacji na temat technologii

spinner