W przypadku silnika twin montowanego poprzecznie, który zastosowano po raz pierwszy w nowym R 1200 GS, wykorzystano nowy system zarządzania silnikiem BMS-X. Jego głównymi cechami jest w pełni sekwencyjny wtrysk paliwa, kompaktowy układ i niska waga. Sterowanie silnikiem oparte na algorytmie Alpha N, z czujnikiem momentu obrotowego zintegrowanym z interfejsem bierze pod uwagę wiele oddziałujących czynników. Umożliwia łatwe sterowanie przenoszeniem momentu obrotowego i dostosowanie charakterystyki reakcji za pośrednictwem charakterystyki systemu gazu elektronicznego (e-gas) przypisanych do poszczególnych trybów jazdy do szerokiego zakresu wyznaczonych warunków. Sterowanie to odbywa się w oparciu o ilość zasysanego powietrza, którą określa się pośrednio na podstawie kąta otwarcia i prędkości obrotowej. System sterowania silnikiem ustala indywidualnie skoordynowane wartości dawki wtryskiwanego paliwa i czasu zapłonu, wykorzystując dodatkowe parametry silnika i otoczenia (łącznie z temperaturą silnika, temperaturą powietrza, ciśnieniem atmosferycznym) wraz z zapisanymi mapami charakterystyki i funkcjami korekty.
Przygotowanie mieszanki odbywa się za pomocą elektronicznego wtrysku przez przepustnice o szerokości otwarcia 52 mm zamiast uprzednich 50 mm. Na nowo zaprojektowane wysokowydajne wloty powietrza i sporych rozmiarów tłumik szmerów ssania zapewniają optymalne dostarczanie chłodnego powietrza wlotowego, a co za tym idzie optymalne napełnianie.
Każdy z zaworów przepustnicy jest uruchamiany poprzez silnik elektryczny będący częścią systemu gazu elektronicznego. Polecenia kierowcy są przekazywane przez czujnik pokrętła przepustnicy do całkowicie elektronicznego systemu sterowania silnikiem i przetwarzane, w zależności od wybranego trybu jazdy, na docelowe położenie zaworu przepustnicy, które jest następnie ustawiane elektronicznie.
System elektronicznego gazu w nowym BMW R 1200 GS poprawia łatwość prowadzenia i optymalizuje gładkość pracy w obszarze zbliżonym do prędkości obrotowej na biegu jałowym, ponieważ sterowanie silnika wykrywa wszelkie różnice między dwoma cylindrami w średnim zakresie ciśnienia i wyrównuje je za pomocą selektywnego sterowania zaworami przepustnicy. W rezultacie możliwe są różne reakcje przepustnicy (miękka, optymalna, bezpośrednia) w przypadku opcjonalnego wyposażenia „ASC i tryby jazdy” w zależności od danego obszaru zastosowania. Ze względu na znacznie lepsze możliwości sterowania kąt uchwytu kontroli położenia przepustnicy można było zmniejszyć z 85 do 70 stopni. Technologię tę można również wykorzystać z opcjonalną funkcją regulatora prędkości dla poprawy komfortu jazdy. Po raz pierwszy w BMW GS system elektronicznego regulatora prędkości dostępny jest jako opcjonalne wyposażenie do R 1200 GS, co przykładowo może uczynić długie podróże motocyklem również bardziej komfortowymi.
+ Dowiedz się więcej

Więcej szczegółowych informacji na temat technologii

spinner