BMW F 800 R z dwucylindrowym silnikiem twin w układzie równoległym o pojemności 800 cm³.

W rzędowym dwucylindrowym silniku twin przesunięcie wykorbienia na wale korbowym wynosi zero stopni. W rezultacie silnik, zamontowany poziomo w stosunku do kierunku jazdy, pracuje z jednolitą sekwencją zapłonu, gdzie za każdym obrotem wału korbowego zachodzi jeden cykl mocy. Rezultatem jest brzmienie, które świadomie ma przypominać dźwięk silników twin montowanych poprzecznie, pracujących również z kątem zapłonu 360 stopni. Jednak w szczególności jednolita sekwencja zapłonu sprzyja zrównoważonej wymianie gazów przy wysokiej wydajności momentu obrotowego i zharmonizowanej charakterystyce. Wobec tego udało się spełnić podstawowe wymogi dynamicznego napędu.

Nieuniknione siły bezwładności pierwszego i drugiego rzędu w silnikach dwucylindrowych neutralizuje się z użyciem wprowadzonego uprzednio unikalnego mechanizmu wyważającego. Zamiast tradycyjnego równoważenia za pomocą wałków wyrównoważających lub wałków przeciwwagi oscylacyjne siły bezwładności kompensuje się poprzez system przegubowy poprowadzony centralnie na wale korbowym, z określonym rozmieszczeniem przeciwmas: wał mimośrodowy umieszczony przeciwnie do wykorbienia na wale korbowym podtrzymuje tak zwany wałek równoważący. Wałek równoważący jest połączony z zawiasem równoważącym.

+ Dowiedz się więcej

Kinetyka układu równoważącego polega na tym, że wałek równoważący porusza się do góry i w dół w przeciwnym kierunku do dwóch korbowodów silnika. Dzięki prowadzeniu przez stosunkowo długi zawias końcówka trzonu wałka porusza się ruchem kołyszącym w linii prostej. Rozkład mas na końcówce trzonu wałka i ramieniu dobrano w taki sposób, by siły bezwładności wynikające z ruchu kołyszącego w każdej pozycji mechanizmu korbowego przeciwdziałały odpowiednim oscylacyjnym siłom bezwładności na napędzie wału korbowego (udział tłoka i korbowodu). W rezultacie niemal całkowicie eliminuje się siły bezwładności pierwszego i drugiego rzędu, co skutkuje pracą silnika o niskim poziomie wibracji. Kolejną znaczną korzyścią wynikającą z tej eleganckiej konstrukcji jest niski poziom hałasu ze względu na brak typowych dźwięków napędu wydawanych przez koła zębate czy łańcuchy.

Układ cyrkulacji oleju również posiada specjalne cechy techniczne, wykraczające poza zakres tradycyjnego standardu w tej klasie. W celu zminimalizowania strat związanych z czynnikami zmieniającymi własności użytkowe oleju silniki serii F 800 wyposażono w pół-suche smarowanie. Olej wydostający się z głównego łożyska napędu wału korbowego wpływa do podzielonego wału mechanizmu wyważającego. Tutaj pompa oleju zasysa go i wprowadza do przekładni za pośrednictwem dysz oleju. Następnie olej jest odprowadzany z przekładni przez otwory w obudowie wału korbowego gromadzi się, wraz z olejem odprowadzonym z głowicy cylindra przez wał łańcucha, w pozostałej pustej przestrzeni obudowy wału korbowego wokół wału korbowodu. Ta pusta przestrzeń pełni więc funkcję zintegrowanego zbiornika oleju. Olej do łożysk we wszystkich położeniach dostarczany jest z tego zbiornika za pomocą drugiej pompy.

+ Dowiedz się więcej
W dwucylindrowym silniku rzędowym typu twin w modelach serii F BMW Motorrad znajdują się dwa obracające się wałki rozrządu w głowicy napędzane łańcuchem zębatym. Uruchamiają one cztery zawory na cylinder za pośrednictwem popychaczy. Całość elementów sterujących zaworami jest wyjątkowo odporna na zużycie pomimo znacznego skoku otwarcia, co znacząco wydłuża okresy międzyprzeglądowe.
Dodatkowe typowe dla BMW cechy to przygotowanie mieszanki, które odbywa się poprzez wtrysk paliwa do kanału dolotowego ze sterowaniem silnikiem BMS-KP oraz 46-milimetrowe zawory przepustnicy. Podobnie jak czas wtrysku, ilość wytryskiwanego paliwa jest ustalana przez system sterowania silnikiem poprzez ciśnienie zadawane przez elektryczną pompę paliwa w zależności od zapotrzebowania na moc. Układ paliwowy funkcjonuje bez obiegu powrotnego oleju, po prostu pompując ilość wymaganą w danej chwili przez silnik. Regulacja tempa podawania służy oszczędności zużycia energii elektrycznej, a ciśnienie paliwa można zmieniać w szerokim zakresie dla optymalnej kompozycji mieszanki. Ta wyjątkowa zasada działania jest chroniona patentami. Do celów pomiaru ilości podawanego paliwa oraz zbliżonych parametrów takich jak obciążenie, prędkość i temperatura wykorzystuje się również zawartość tlenu pozostałą w gazie wylotowym. Odpowiednie informacje dostarcza czujnik tlenu umieszczony za miejscem połączenia kolektorów. Ma to zasadnicze znaczenie dla skutecznej katalizy gazów wylotowych w standardowych katalizatorach trójdrożnych.
Pracując nad dwucylindrowym silnikiem rzędowym typu twin inżynierowie rozwojowi BMW rozmyślnie bardziej skoncentrowali się na gładkości pracy i wysokim uwalnianiu mocy w średnim zakresie prędkości zamiast na szczytowych osiągach. Przyspieszenie jednostki napędowej zachwyci kierowców sportowych, natomiast kierowcy turystyczni będą cieszyć się niewymagającymi wysiłku zmianami biegów dzięki mechanizmowi twin o wysokim momencie obrotowym.
+ Dowiedz się więcej

Więcej szczegółowych informacji na temat technologii

spinner