Oprócz obsługi systemu audio multi-controller można również wykorzystywać do wybierania innych funkcji menu na kolorowym wyświetlaczu TFT. Funcje te obejmują komputer pokładowy, ESA II, system nawigacji oraz podgrzewane manetki i siedzenia. Kierowca może również uzyskać dostęp do menu ustawień w celu konfiguracji szczegółowych preferencji użytkownika i pojazdu. Przykładowo dotyczy to zmiany języka użytkownika lub konfiguracji lampy ksenonowej do ruchu prawo- lub lewostronnego.
Strukturę menu dostosowano do szczegółowych wymogów motocykla i zoptymalizowano w ramach szeregu testów użytkownika. W celu podniesienia bezpieczeństwa jazdy strukturę menu maksymalnie uproszczono, ograniczając ilość menu szczegółowych do minimum. Znacznie ograniczono również liczbę funkcji, które można aktywować w trybie jazdy. Kierowca poprzez zaprogramowanie swojego ulubionego przycisku może korzystać z bezpośredniego dostępu do najważniejszych funkcji (np. menu systemu nawigacji). Pozwoliło to w praktyce na ograniczenie liczby przycisków oraz poprawiło łatwość użytkowania.
+ Dowiedz się więcej

Więcej szczegółowych informacji na temat technologii

spinner