Ubezpieczenie BMW Motocykle

Ubezpieczenie tak niezawodne jak Twój motocykl BMW

BMW Financial Services Polska wspólnie z partnerami ubezpieczeniowymi opracowało szereg produktów ubezpieczeniowych zaprojektowanych specjalnie dla właścicieli motocykli BMW.

Kompleksowe Ubezpieczenie BMW Motocykle zawiera pełen pakiet ubezpieczeń OC oraz AC i Assistance o szerokim zakresie.

 

Ubezpieczenie BMW Motocykle obejmuje:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
 • Assistance do ubezpieczenia OC.
 • Ubezpieczenie autocasco - od uszkodzeń i zniszczeń motocykla z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Ubezpieczenie Zielona Karta.
 • Car Assistance.
 • Ubezpieczenie Ochrona Prawna.

Korzyści:

 • Utrzymanie wartości fakturowej przez 12 miesięcy dla motocykli fabrycznie nowych.
 • Utrzymanie sumy ubezpieczenia w 2 i 3 roku.
 • Niezmienna wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
 • Zniesiony udział własny w szkodach autocasco.
 • Bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zastosowaniem technologii wymaganej przez BMW.
 • Możliwość ubezpieczenia akcesoriów motocyklowych.

Szeroki zakres Car Assistance:

 • Samochód zastępczy.
 • Naprawa lub holowanie.
 • Kontynuacja podróży do miejsca docelowego / miejsca zamieszkania.
 • Zakwaterowanie na czas naprawy.
 • Transport poszkodowanego do placówki medycznej / miejsca zamieszkania.
 • Domowa wizyta lekarska po wypadku.
 • Serwis assistance dowóz paliwa, wymiana koła, uruchomienie silnika.
+ Dowiedz się więcej

BMW GAP Motocykle

BMW GAP MOTOCYKLE

Ubezpieczenie GAP gwarantuje ochronę przed spadkiem wartości motocykla i zapewnia dodatkowe odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży.

Opis produktu:

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej na skutek wypadku lub kradzieży motocykla, z reguły wysokość odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa motocykla.  Głównym tego powodem jest fakt, iż motocykl traci na wartości w relatywnie krótkim okresie, a kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły bieżącą wartość rynkową motocykla.

GAP zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy wartością początkową motocykla (w dniu ubezpieczenia GAP) a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub wartością rynkową motocykla.

Oferta skierowana jest dla każdego motocykla do 6 roku eksploatacji.

Korzyści:

 • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC lub AC.
 • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat.
 • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli motocykl był leasingowany lub kredytowany.
 • Możliwość zakupu motocykla podobnej klasy i wartości jak utracony motocykl.
 • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy, a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania.
 • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej,
 • Działa również w przypadku likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód.
 • Ubezpieczenie GAP obowiązuje na terytorium geograficznym Europy.
+ Dowiedz się więcej
+ Dowiedz się więcej
spinner