BMW Gazda Group

ul. Pszczyńska 322
44 - 100 Gliwice

Tel. +48 (0) 32 700 10 00
Kom. + 48 (0) 885 269 020

zbigniew.adamczyk@bmw-gazda.pl
infolinia@bmw-gazda.pl

Gazda Group Sp. z o. o.
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 638-127-22-75, Regon: 008389687, KRS: 0000325042

+ Dowiedz się więcej
spinner